CLICK ME

Monday, 21 April 2014

గౌతమీ ఇంట్లో నీలి చిత్రం చూస్తూ..

నా పేరు గౌతమీ. నాకు ౩౦ ఏళ్ళు . పెళ్లి అయ్యి దాదాపు 7 ఏళ్ళు కావొస్తుంది. డిగ్రీ చదివి ,మకా చేసాను. అందువలన ఇంటర్నెట్ గురించి కుఉడా కొద్దో గొప్పో తెలుసు. మా వారు నాకంటే 5 ఏళ్ళు పెద్ద. ఇంట్లో మా అయన చెల్లలు, మరిది , మేము ఉంటాము. మా అమ్మ నాన్న వ్యవసాయం చేస్తుంటారు. మా అత్తయ్య, మామయ్యా చనిపోయారు.


మా ఆయన గురించి చెప్పాలి అంటే... రాముడు కొద్ది రోజుల కిందటి వరకు. తరువాత తెలిసింది అతని అసలు స్వరూపం. మా అయన కు రాజముండ్రి బదిలీ అయ్యింది. మరదలు , మరిది ఇక్కడ కాలేజీ చదువుతుండడం తో వాళ్ళని మాతో తిసుకేల్లడం ఇబ్బంది అయ్యింది. దాంతో మా ఆయన, నన్ను ఒక్క ఆరు నెలలు అక్కడే ఉంది,  ఇక్కడికి వచేద్దువు కాని అని అన్నాడు. నేను ఏమి అనలేక సరే అన్నాను.
మా ఆయన లేక పోవడం తో, మా మరదలు నా మాట అస్సలు వినడం మానేసింది. నేను ఎప్పటికప్పుడు మా ఆయనకు ఈ విషయం చెప్తూ ఉన్న..అవేవో మామూలు గొడవలు లే అని పట్టించుకునేవాడు కాదు. మరిది చదువు కుడా అంతంత మాత్రం గా నే ఉంది.


ఒక రోజు మా అమ్మకి ఒంట్లో బాగో లేడు అని ఆమె ని చూడడానికి వెళ్ళాను. తిరి వచ్చే సరికి బాగా ఆలస్యం అయ్యింది. ఇల్లంతా చీకటిగా ఉంది. ఇకా లైట్స్ కూడా వేయలేదు. నేను తాళం చేయి కోసం అని మా పక్కింటి కి వెళ్ళాను. వాళ్ళ ఇల్లు కుడా తాళం వేసి ఉంది.  హ్మం ఈ తాళం చేయి ని ఎక్కడ ఇచ్చారో వీళ్ళు అనుకుంటూ వెళ్లబోతుంటే, మా మరదలు , దేవి , నవ్వు వినిపించింది. నేను మెల్లిగా ఆ ఇంటి చోట్తో వెళ్ళాను. ఎక్కడి నుండి ఈ శబ్దం వస్తోంది అని. ఒక గదిలో వెలుతురూ ఉన్నట్టు అని పించింది, వెంటనే ఆ కిటికీ దెగ్గరగా వెళ్లి వాళ్ళ మాటలు వింటున్న
దేవి:   రఘు , దీంట్లో ఏమి సినిమా ఉంది?
రఘు: రాత్రి నీతో చేసానే, అలాంటిదే దీంట్లో ఉంది అన్నాడు నవ్వుతూ..
దేవి:   ఛీ...
రఘు:  చలా బాగుంటుంది , కావాలంటే కొంచెం చూసి చెప్పు అన్నాడు.
దేవి:   ఏమో బాబు, రాత్రి ఒక్క ముద్దు కోసం వచ్చి, ఏదో ఏదో చేసావు. అని అన్నది.
రఘు:  నేనేం చేసాను? అమ్మ..చెప్పు అన్నాడు నవ్వుతూ
దేవి:    దొంగ..ఏమి తెలినట్టే ఆక్షన్ చేస్తావు.
రఘు:  నేనంటే  నీకు ఇష్టమా?
దేవి:    ..... :-)
రఘు: మరి నన్ను చూసి ఎందుకు అలా సిగ్గు పడుతావు..నా అరటి పండు బాగో లేదా?
దేవి: పో రా..సిగ్గు లేడు...రఘు: రాత్రేమో దాని అంతు చూసే దాక పట్టుకుని ఆడుకున్నావు..ఇప్పుడేమో వద్దు ?..అన్నాడు..


నాకు కొంచెం కొంచెం అనుమానం వస్తోంది. కాని లోన ఎం జరుగుతోందో అర్థం కావడం లేదు. కిటికీ కి ఒక చిన్న రంద్రం కుడా లేదు. కా సేపు టీవీ లో నుండి ఏవో ములుగుడులు వచ్చాయి.


దేవి: అమ్మో చాల లేట్ అయ్యింది. వదిన వచేసుంటుంది...నేను వెళ్ళాలి.
రఘు: ఉహ్హ్హ్హ...అప్పుడేనా..కాస్పెఉ ఉన్దోచు కదా..
దేవి : సర్లే బాబు, ముందు నా బ్రా ఇవ్వు అన్నది.
రఘు: రేపు తీసుకో ..
దేవి: ప్లీజ్ ఇవ్వు రఘు
రఘు: సరే..నీకు ఇది కావాలంటే..నేను చెప్పినట్టు చేయాలి.
దేవి: ఏమి చేయాలి?
రఘు: రేపు నువ్వు కాలేజి  మానేసి రోజంతా నాతొ ఉండాలి
దేవి: అమ్మో..ఇంకేం లేడు..వదినకు తెలిస్తే..నా పని అంతే..


దేవి రావడం గమనించి, నేను అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయాను. 10 నిమిషాల్లో తను వచ్చేసింది. ఎక్కడి కి వెళ్ళవు చలా సేపటి నుండి నీకోసం కాచుకు కూర్చున్న అన్నాను నేను. తనేం మాట్లాడకుండా, తాళం తీసి లోనికి వెళ్ళింది. నేను ఆమెని గమనిస్తూ ఉన్న ఆమెని కదిలించలేదు. కదిలిస్తే ఎదురు తిరుగుతుంది అని నాకు తెలుసు.
రఘు  మా పక్కింటి లో ఉంటాడు. తను మా మరిది, రాము స్నేహితులు. పక్కనే ఉండడం వలన,  నన్ను అక్క అనే వాడు. అప్పుడప్పుడు ఇంటికి వస్తుందే వాడు. కాని ఇలా చేస్తాడు అని అనుకోలేదు. అయినా దేవి కి ఇదేమ పిచ్చి , వాడికి దేవి కంటే ౨ ఏళ్ళు చిన్న.  మా ఆయనకు చెప్పి చూసా..దేవి ని ఇక్కడ ఉంచకండి అని. కాని తను విన లేడు.


ఒక రోజు మంచి ముహూర్తం చూసుకుని ఇద్దరు లేచిపోయారు. పెళ్లి చేసుకుని ఇంటికి వచారు. ఇద్దరికీ ఒకే కులం కావడం తో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది. కొంచెం తిట్టుకున్నా..రెండు వైపుల వాళ్ళు సర్దుకున్నారు. చివరికి వాళ్ళు తిరుపతి కి మఖం మార్చేసారు.


ఇంకా ౩ నెలల్లో రాజమందరి వెళ్తాం అనుకుంటూ ఉంటె, హైదరాబాద్ బదిలీ అయ్యింది మల్లి అని చెప్పాడు. చివరికి మా వారి తో నేను మా మరిది హైదరాబాద్ కి వచ్చేసాము. తను వారం లో ౩ రోజులు వాళ్ళ కంపెనీ కి సరుకులు  ఆర్డర్స్ తేవడానికి రక రకాల ఉర్లు తిరిగేవాడు. నాకు మొదట్లో కొంచెం హైదరాబాద్ లో భయం వేసిన, తరువాత అంతా అలవాటు అయ్యింది. 2 ఏళ్ళు గడిచాయి, మరిది కుడా పెద్దవాడు అయ్యాడు. ఇంట్లో కొంచెం ఇబ్బంది పడుతున్నాడు. తను ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నడ్డు. చాల ఏళ్ళు కలిసి ఉండడం తో నాతో కుడా అలవాటు పడ్డాడు.


ఇన్నేళ్ళ సంసారం లో నా మొగుడితో గడిపిన రాత్రులు చలా చాల అరుదు. బాగా నన్ను తృప్తి పరిచిన రోజు కుడా గుర్తు రావడం లేడు. అసలు సెక్స్ సుఖం అంటే నే ఏంటో మరచి పోయాను. కాని ఆ రోజు జరిగిన సంఘటన నాలో నిద్రానామి ఉన్న కొరకకు రెక్కలు ఇచ్చింది. ఆ రోజు రాము పుస్తకాలు సర్దుతూ ఉంటె, దాంట్లో నుండి ఒక CD కింద పడింది. దాని పైన ఏదో ఒక నెంబర్ రాసుంది. CD ఉన్న కవరు ఫై  మాత్రం ఏదో అర్థం కాకుండా రాసుంది. సర్లే చూదాం అనుకుంటూ, ఇంట్లో ఉన్న రాము కంప్యూటర్ ఆన్ చేసాను. ఆ CD వేసి చూసే సరికి నా మతి పోయింది.


ఎంత పెద్ద మడ్డ నో అది? అమ్మో అని నా పూకు ని తడుముకున్న ఆ నీలి చిత్రం చూస్తూ. నాకు తెలీకుండా నే నా వ్రేలి తో నా పూకు పెదాలను తడుముకుంటున్నా. నేను కోల్పోయింది ఏమిటో నాకు అర్థం అవుతోంది. మా అయన పైన కోపం వచ్చింది..ఎంత కాలం అయ్యింది,  నన్ను కసి దీరా దెంగి ...నేను అందం గా లేనా లేక పోతే..అని ఆలోచిస్తూ నా యెడ ప్న్గులను ఒతుకుంటూ దాదాపు నగ్నం గా ఆ బూతు సినిమా చూస్తూ వ్రేలితో నా పుకుని నేనే దేన్గుతున్నాను. అప్పుడు మ్రోగింది కాలింగ్ బెల్. తక తక కంప్యూటర్ ని 'shut down ' చేసేసాను. నా బట్టలు సర్దుకుని, తలుపు తీసాను. రాము  అది. గండం గడిచింది అని అనుకున్నాను కాని అసలు కథ మొదలయ్యిందే దీనితో.


రాము ఆ CD  వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ దెగ్గర తెచ్చాడు. తను కంప్యూటర్ ఆన్ చెయ్యగానే అతనికి అర్థం అయ్యింది ఆ CD నేను చూసాను అని. ఎందుకంటే నేను కంగారులో ఆ CD ని కంప్యూటర్ నుండి తీసి అక్కడ పెట్టడం మరచి పోయాను. కాని తను కొంచెం గాబరా పడ్డాడు. ఆ CD ని అక్కడ అలాగే ఉంచి వెళ్ళిపోయాడు. చాలా సేపటి వరకు నాకు ఆ విషయం గుర్తుకు రాలేదు. గుర్తుకు రాగానే వెంటనే వెళ్లి దాన్ని తీసి ఎక్క తిసానో అక్కడ పెట్టడానికి వెళ్లాను. కాని నాకు అక్కడ ఇంకొక కొత్త CD కనిపించింది. దాన్ని కంప్యూటర్ లో వేసి చూస్తె అది ఇంకొక నీలి చిత్రం. ఇలా రోజు జరిగేది. నాకు అర్థం అయ్యింది తను నాకోసమే రోజు ఒక కొత్తది  తెస్తున్నాడు అని. దిని గురించి మేము మాట్లాడు ko కున్నా  మా మద్య ఒక సయోధ్య కుదరింది.


మా మరిదిని అప్పటి నుండి పరిశీలించి గమనించ సాగాను. తను 5 9 ' పొడవు . మంచి అందం గా కూడా ఉంటాడు. అతి చిన్నగా కత్తిరించిన గడ్డం, మీసం. విశాలమైన చాటి , మరియు మంచి భుజాలు.  చాల భలం గా కుడా ఉంటాడు.


 ఎందుకో ఒక సారి, తనని పూర్తి గా నగ్నం గా చూడాలి అని అనిపించింది. అది ఎలా అని అర్థం కాలేదు. దీంతో ఒక ఆలోచన చేసాను. ఆ ఆలోచన ప్రకారం స్నానం గది తలుపు గడియ విరగోట్టాను. ఆ రోజు సాయంత్రం తను స్నానం చేస్తుండడం తో ఒక్కసారి హటాత్తుగా తలుపు తెరిచాను. శోవేర్ కింద స్వచ్చంగా స్నానం చేసి నగ్నం గా కనపడ్డాడు. అతడిని అలా చూడగానే మతి పోయింది.వెంటనే అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయాను.


రాత్రి భోజనానికి అతడు కూర్చున్నప్పుడు, ఏంటి రాము నేను పెట్టె తిండి తో బాగానే పెంచావు అన్నాను నేను నవ్వుతూ. అంత వరకు సిగ్గుతో మొహం కిందకి వేసుకున్న తనలో ధైర్యం వచ్చి నా మొహం లోకి చూసాడు. ఎంత పెంచి ఎం లాభం లే వదినా. వాడు రోజు రాత్రి నిద్ర లేచి గోల పెడుతున్నాడు. నాకు అన్ని పెడుతున్నావు కాని వాడికే ఏమి లేడు అన్నాడు..నవ్వుతూ. అవునా..మరి నాతో ఎందుకు చెప్పలేదు? రాత్రి మల్లి లేస్తే నా దగ్గరికి తీసుకురా, నేను కడుపు నిండా పెడతా ని చిన్నోడికి... అని వాడి భుజం పయన చెయ్యి వేసాను. వాడు కొంచెం ఆశ్చర్యం గా నమ్మలేకునడా సంతోషం గా నా మొహం లోకి తల ఎత్తి  చూసాడు. నేను అవును అన్నట్లు తల ఉపాను.


రాత్రి ఎలా గడుస్తుందో అని వాడితో ఊహిన్చుకున్తో బెడ్ రూం సర్డుతున్నాను. వాడు అలా బయటకు వెళ్లి వస్తాను అని చెప్పి వెళ్ళాడు. కాని నేను మరిచిపోయాను..మా ఆయన వస్తాడు అని. వాడు బయటకి వెళ్లి వచేసరికి మా ఆయన వెచ్చేసాడు. నా పథకం మొత్తం పాడు చేసాడు. రాత్రి తను తిన్నాక బెడ్ పిన ఇద్దరం పడుకున్నాము. తను మా గది తలుపు గడియ పెట్టి నా పక్కకు చేరి నా మిధ చేయి వేసాడు. నా చేతి ని తీసి తన మొడ్డ ఫై నా పెట్టాడు. నాకు అర్థం అయ్యింది వాడికి ఏమి కావాలో. నా మనసు మాత్రం వాడి తమ్ముడి పయన ఉంది. నా మొగుడు నా మొహం పి na ముద్దులు పెడుతూ ఉంటె నేను వాడి మొడ్డ చేతో అడిస్తున్నాను. వాడు నా ఫై కి   ఎక్కేసాడు. పొట్ట పెరిగి వాడి మొడ్డ నాకు తాకడం లేడు. చలా బరువు అనిపించాడు. నేను వాణ్ని కిందకి తోసి వాడిని హత్తుకున్నాను . కాని మనసులో  ఉహించుకున్నది  మాత్రం విడి  తమ్ముడిని.  వాడు నా బట్టలు అన్ని ఒక్కొక్కటిగా తిసేసాడు. నా యెడ  పొంగులు పిసుకుతూ నా పూకు  ని నాకాడు.  ee రోజు ఎందుకో మొగుడు కుడా బాగానే చేస్తున్నాడు  అని అనిపించింది. వాడి మొడ్డ కుడా చాల చాల గట్టిగా అనిపించింది. వాడు నా పూకు  నాకుతుంటే  నేను వాడి మొడ్దని  నోట్లో  పెట్టుకున్నాను. 69 ఆంఖే  మేము ఇద్దరం కలిసి  ఇప్పటి  వరకు వేయలేదు.  


వాడి మొడ్డ చుట్టూ   నా పెదాలను  పెట్టి వాడి మొడ్డ ఫై నా  ఉన్న ఎర్రని  కండను  గట్టిగా  చప్పరించాను.  వాడు ఆహ్  ఆహ్ .. ఊహ్  ఊహ్ ..అంటూ  గట్టిగా  అరుస్తున్నాడు. వాడు నా పూకు  నాకడం  ఆపేసి  , నేను చికుతుంటే ..ఆనందం   తో అరుస్తూ  మూలుగుతూ  మెలికలు  తిరుగుతూ... చీకవే  ముండా ..చీకు ..బాగా  చీకు ..అంటూ  నా జుట్టు  పట్టుకుని   నా తలను   ఉపుతున్నాడు.. ఇన్ని  రోజుల  నుండి ఉన్న  కసి  అంతా  కూడ గట్టుకుని  వాడి మొడ్దని  చీకుతున్నాను.  వాడు కింద పడి ఉపిరి  ఆగెంత  గా తన చేతులను  పరుపు  ఫై  కొడుతూ  కేకలు,  పెడుతున్నాడు.  నేను ఉడుము  పట్టు  పట్టినట్టు  తను  ఎటు  వ్య్పూ కదిలీతే  అటు  వైపు తిరిగి వాడి  మొడ్దని  మాత్రం నా నోట్లో  నుండి జారనివ్వకుండా  చీకుతున్నాను.  చివరికి  తను నా నోట్లో  వస్తాడు అనబోతుండగా ... వాడి మొడ్దని  వదిలేసాను.  నేను వదలగానే  వాడు తన మొడ్దని  పట్టుకుని  కార్చెసాడు.  తరువాత  అటు తిరిగి  పడుకున్నాడు.


ఉదయం  లేవగానే... వాడి మొహం ఫై న  తువ్వాల  వేసి ఇంకా  ఎన్ని  రోజులయ్యా  నా పూకు  కి  పస్తులు  పెడతావు ... అందరు  గొడ్రాలు  గొడ్రాలు  అంటున్నారు ..చే ..దేన్గాలేని  వాడివి  ఎందుకు కత్తుకున్నావూ నన్ను  అన్నాను గట్టిగా ...చిన్నగా మాట్లాడు రాము వింటే  బాగుండదు , అన్నాడు. ఎవరు  వింటే  ఏమి వినకుంటే  ఏమి..నా బాధ  తిర్చేవార  అర్చేవారా ..అని తలుపు తీసి వంట  గదిలోనికి  గాభ  గాభ  నడుచుకుంటూ వెళ్లాను. దారిలో  రాము నా మొహం విపే  తిరిగి  చూస్తున్నాడు . నాకు నవ్వు  వస్తున్నా  ఆపుకుంటూ  గంబిరం   గా మొహం పెట్టి నా పనుల్లో  నిమగ్నం  అయ్యాను . 


ఆ రోజు సాయంత్రం మా ఆయన మల్లి ఉరేల్లాడు. కాని ఉదయం జరిగిన ఘటన తో రాము కొంచెం భయపడ్డట్టు ఉన్నాడు. నేను కవ్వించినా పలకడం లేదు. మఘవారిని పోగుడితే వాళ్ళల్లో ధైర్యం వస్తుంది. అప్పుడే వాళ్ళల్లో నిండుగా మొగతనం ఉంటుంది చేసే పనుల్లో, మాటల్లో.  రాత్రి భోజనం చేసాక తను హాల్ లో దివాన్ పిన పడుకున్నాడు. తను వస్తాడేమో అని చాలా సేపు ఎదురు చూసాను. కాని ఇంతకు రాదు. చివరికి నేనే అతని దెగ్గరికి  వెళ్లాను. తను నేను రావటం గమనించలేదు. తన నిక్కరు లోపల చెయ్యి పెట్టి మొడ్దని పట్టుకున్నాటు ఉన్నాడు. రాము ఏంటి ని వాడు లేచి గోలా చేస్తున్నాడా అని వాడి నిక్కేర్ లోపల ఉబ్బి ఉన్న ప్రదేశం ఫై న చెయ్యి వేసాను. తను కంగుతిన్నాడు. ఏంటయ్యా ఎలా కాలిపోతున్నాడు...జ్వరం వచిండా అంటూ వాడి నిక్కేర్ ని కిందకి లాగాను. వాడు నన్ను ఆపే లోపల నేను వాడి చెడ్డి కుడా కిందకి లాగేసాను.  వాడి మగసిరి టింగు మని లేచి నిల్చుంది.


దాన్ని నేను నిమురుతుంటే..అతను హాయిగా కళ్ళు మూసుకుని ఆనందించాడు. ఇంత ఆకలి మిధ ఉన్నాడు..ఎందుకు పస్తులు ఉంచుతున్నావు అన్నాను నేను. వదినా ప్లీజ్ వదిన..నేను అడిగింది కాదు ఆనవు కదా అన్నాడు. నేను ఎప్పుడన్నా అన్నానా రాము అన్నాను నేను. ఒక్కసారి నా మొడ్డ నోట్లో పెట్టుకుని చప్పరించావా అన్నాడు. అమ్మో ఇంత లావు ఉంది నా నోట్లో పెట్టుకుంటే పడుతుందా అన్నాను నేను. అతని కళ్ళల్లో ఒక వెలుగు కనపడింది..నేను మెల్లగా పెడతా లే వదినా..పట్టక పొతే తీసేయాలి అన్నాను నేను. సరలేవే..అన్నాడు...అతని మాటలో మర్యాద తప్పింది..అంటే వాడి మొగతనం ముందలికి వచ్చింది అని అర్థం. ఇంకా నేను తగ్గాలి వాడు నా ఫై అధికారం చూపాలి..కళ్ళు మూసుకో భయపడుతావు  అన్నాడు. నేను మూసుకున్నాను. వాడు మొడ్దని నా మూతి దెగ్గరికి తీసుకు వచ్చి నా పెదాలకు తాకించాడు. లేత మొడ్డ..ఇంకా పూర్వ చర్మం వాదులు కాలేదు..నేను మెల్లిగా వాడి మొడ్దని నోట్లోకి తీసుకున్న...అరటి పండులా నా నోట్లోకి దాదాపు సగం తోశాడు. వాడి మొడ్డ నేను నిన్న చూసిన దానికన్నా ఎక్కువ ఉబ్బి ఉంది ఇప్పుడు. నా నోట్లో మొత్తం నిండి పోయింది.


తొందరగా కారి పోతాడేమో అని పించింది. వెంటనే తీసేసాను. మగవాడు ఒక్క సారి కారిపోయాడు అంటే..ధైర్యం కోల్పోతాడు. అందుకే దాన్ని బయటకు తీసి ..అమ్మ ఉపిరి ఆడటం లేడు..ఇంకా వదిలేయి బాబు అన్నాను నేను.
తన చేతులు నా జాకెట్ పిన  ఉన్నాయి. మెల్లిగా తను వాటిని పిసుకసాగాడు. ఉడుకు రక్తం ..అన్ని ఒకే సారి అనుభవించాలి అనే తాపం కోరిక కలిసి వాటిని కసిగా కసిగా పిసుకసగాడు. నాకు కూడా నా సరిరం వశం తప్పుతోంది. అంత బాగా నా జీవితం లో ఎవ్వరు పిసికి ఉండరు.


ఇంకా చాలు లే అని  నేను మా గది లో ఉన్న మంచం పిన పడుకున్నాను. కాని రాము కుడా నా వెంట అక్కడికి వచాడు. నన్ను తన వైపు తిప్పుకుని నా వెచ్చని పొంగుల నడుమ తన మొహాన్ని అడిమాడు. తన చేతులతో నా జాకెట్టు హుక్కులు తీసేసి నా జాకెట్టు ని నా నుండి దూరం చేసాడు.  మొదటి సారి అయినా బాగానే చేస్తున్నాడు. నా పొంగుల నడుమ ముద్దు పెట్టి నా నిప్ప్లేస్ ని మెల్లిగా పంటి తో పట్టుకుని చీకాడు. ఉహ్హ్హ్హ....అప్రయత్నం గా ములిగాను నేను. ఆహ్..వాడు తన వ్రేలితో   నా చిర కుచిల్ల లోనికి తోసాడు. ఇప్పుడు నేను మొత్తం వాడి అధినం లో ఉన్నాను నాకు తెలియకుండానే. ఒక్కొక్కటిగా వాడు నా గుడ్డలు వలిచేస్తున్నాడు. నన్ను నగ్నం గా ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. దేవుడా నాకు తాపం పెరిగి పోతుంది. వాడు తన వ్రేలితో నా పూకు ని తాకాడు సుకుమారం గా. నా పూకు పెదాలను చూపుడు వ్రేలితో తెరిచి లోపల గోడలను చుత్తుఒ ఒక సారి తాకాడు. ఆహ్...అని నేను అరిచాను. ఇప్పుడు ఇంకో వ్రేలిని జతగా చేసి మల్లి పూకు గోడల చుట్టూ తిప్పాడు.  దేవుడా..నా పూకు తడి తడి అయిపొయింది.  మెల్లి మెల్లిగా అలా అనుకుంటూ తన రెండు వ్రేళ్ళను లోపలి లోపలి దిన్చుతున్నాడు.  ని పూకు బాగా లోతు అన్నాడు. నాకు ఆనందం కలిగింది ఆ మాట.  ఇంత అందం గా  ఉన్నావు ఎందుకు అన్నయా పస్తు పెడ్తున్నాడు నీకు నాకు అర్థం కావడం లేదు అన్నాడు. నేను వాడి మాటలు వింటూ వాడి వ్రేళ్ళ దేన్గుడికి ఉహ్హ ఉహ్హ్హ..అంటూ కాలు మూసుకుని ములుగుతున్నాను. కొద్ది సేపటి తరువాత వ్రేల్లని తీసి చప్పరించాడు. ఎలా   ఉంది అన్నాను నేను. అమృతం అన్నాడు. నేను వాడి వ్రేల్లని నోల్తో పెట్టుకున్నాను. తను నావ్వాడు. నవ్వితే వాడి బుగ్గలు సొట్ట పోయి చాల అందం గా కనిపించాడు. కను బొమ్మలు ఎగురవేస్తూ ఏంటి వదినా మరి నా మొడ్దని దించు మంటావా  అన్నాడు...వద్దంటే ఉరుకున్తావ ఏంటి ? ఎలాగు దిన్చుతావు కాస్త మెల్లిగా బాబు...అన్నాను నేను. తను నవ్వుతూ నా కాళ్ళను విడదీసాడు. మెల్లిగా నా కాళ్ళ నడుమ చేరి తన చెడ్డి ని కిందకి దించాడు. వాడి మొడ్డ అంత పెద్దగ ఉంటుంది అని నేను ఉహించలేదు. ఇందాకటి కంటే ఇప్పుడు చాల చాల పెద్దగ అయ్యింది. నాకు ఒంట్లో భయం వేసి వణుకు పుట్టింది. మెల్లిగా పూకు దెగ్గర ముదు పెట్టి నాలుక తో తడి చేసాడు. వాడి మొడ్డ అప్పటికి ఇందాక నా నోటి దూల వలన తడి గా అయ్యింది.


వాడి మోద్దతో నా పూకు పెదాలను తాకాడు. వాటి ని తన చూపుడు వ్రేలు, బొటన వ్రేలితో కలిసి తెరిచాడు. నా ప్రాణం పోయినట్టు అనిపించింది. తన మొడ్దని ఆ తెరిచినా చోట గుచాడు. తప మని నా పూకు పెదాలు వాడి మొడ్దని పట్టుకున్నాయి. నా నడుము ని పట్టుకుని మెల్లిగా లోనికి తోసాడు. వాడి మొగ తనం లోనికి పోవడం నాకు తెలుస్తోంది..నా పూకు మొత్తం నిండి పోతుంది. సగం మొడ్డ లోనికి తోసేసాడు. సులువుగానే తోసేసాడు. నా పూకు గోడలను మెల్లిగా బిగించాను వాడి మొడ్డ ఎత్తు పల్లాలు అర్థం కావాలని. వాడు ఆహ్ అని అరిచాడు. వెంటనే మొడ్దని బయటకి తిసేసాడు. నా పిర్రల ఫై ఒక చిన్న దెబ్బ వేసాడు. నేను మల్లి వాదులు చేసాను. వాడి పూర్వ చెర్మం వెనక్కి రావడం లేడు సరిగ్గా . మొదటి సారీ కదా..కాస్త నొప్పి పెద్తున్నట్టు ఉంది. నేను లేచి వాడి మొడ్దని మల్లి కిస్ చేస్సాను. నా రెండు చేతు లా తో దాన్ని పట్టుకుని నోట్లో కి తీసుకున్నాను. నా నాలుకతో వాడి పూర్వ చర్మ లోనికి గుచ్చాను, నా పూకు రసం రుచి  నాకు అర్థం అవుతోంది. వాడు నేను నాలుకతో వాడి పూర్వ చేర్మాన్ని వలుస్తుంటే..ఆహ్ ఆహ్...యా ఆః అంటూ అరుస్తున్నాడు. అమ్మ ఆపు ప్లీజ్ ఆపు అంటూ నా జుట్టు ని గట్టిగా పట్టుకున్నాడు. ఇంకా వాడు కారిపోతాదేమో అనగా వాడిని వదిలేసాను. ఎందుకు అపేసావు చీకు అన్నాడు..నేను వాడిని వదిలేసి దూరం గా జరిగాను. వాడు కారిపోతే..ఇంకా ఈ రాత్రి మాలి నాకు పస్తులు.ప్లీజ్ వదినా చీకు ..ఆపకు ప్లీజ్ అంటూ మొడ్దని పట్టుకుని నా దెగ్గరికి వస్తున్నాడు.


నువ్వు నాది చీకు నేను నిధి చీకుతా అనన్ను నేను. మున్డునాది చీకు తరువాతః నీకు ఎంత సేపు కావాలంటే అంత సేపు చీకుతా అన్నాడు. కాడు ముందు నేను చెప్పినట్టు చెయ్యి అన్నాను. ఇంకా చేసేది లేక..వాడు నా కాల మధ్య తల పెట్టి నా పూకు పెదాలను కొరికాడు. విడి కోసం అని ఒక్క అతు కూడా లేకుండా నున్నగా గోరిగాను. వాడు తన పెదాలతో,   నా పూకు పేదలను  తెరిచి నాలుకతో లోనికి గుచి  పూకు గోడలను నాకాడు. నా పూకు పి కొస  దెగ్గర ఉన్న చేనేక్కాయ  పరిమాణం లో ఉన్న బొడిప  పైన  నాలుకతో గెలికాడు.


 దాంతో నా లో ఆవేశం  తన్నుకు  వచ్చింది. నా చేతులతో పరుపుని  గట్టిగా  పట్టుకుని అరుస్తున్నాను.  వాడు భలం గా చీకుతుంటే ... నా నారనరాలు కదిలి వచ్చాయి. నేను లేచి పడుతూ ఉన్నాను ఆ స్పందనకు. అంత ఘాటు గా ఎవ్వ్వారు నను చీకి ఉండరు.  నేను ఆపు ఆపు అంటూ అరుస్తున్నాను. ఆ ఆనందం ఉద్రేకం లో నా ఉపిరి వేఘం అయ్యింది. వాడి తలను వీపు ని ఇష్టం వచినాట్టు కొడుతున్నాను రక్కుతున్నాను నాకు తెలీకుండానే. అయినా వాడు ఆపడం లేడు. నాలుక తో నా పూకు ఫై గోడల కున్న జి స్పాట్ ని తాకినాడు. అంతే..నాలో ఆవేశం రెక్కలు కట్టుకుని వచ్చింది. గావు కేకలతో ఆ గది మోగిపోతుంది. అయినా వాడు ఆపడం లేడు. ప్లీజ్ నన్ను వదిలేయి. చమపకు అని అరుస్తున్నాను. అయినా వాడు ఆపడం లేడు. నా నరాళ్ళు భలాన్ని అంతా కూడగట్టుకుని పూకు దెగ్గర భలం గా వాని మొహాన్ని తోసేశాయి రసాలను చిమ్ముతూ.. అమ్మా...నా ఉపిరి ఆగి పోయినంత పని అయ్యింది. నా పక్కన పడుకుని నా జుట్టుని దుగ్గుతూ నా మెడ కింద ముద్దు పెడ్తూ నన్ను కట్టుకున్తావ వదినా ఆనందు.అంత భలం గా నా జీవితం లో క్లిమక్ష్ రాలేదు. దేవుడా అని నేను దగ తిరుస్తున్నాను. కొద్ది సేపు నా అలసట తగ్గాక వాడి చెయ్యి మల్లి నా దేహం పైన పడింది. నా కాల మద్య నా పూకు దెగ్గర ఆగి పూకు పెదాలను వీణ వాయించినట్టు వాయిస్తున్నాడు. నేను వాని కిందకి తోసేసి..ఎదవ సచినోడా అంటూ నవ్వుతూ తిట్టాను. ఎలా నేర్చుకున్నావు రా ఇదంతా అన్నాను నేను. నీలాంటి ఆడది ముందు కనపడితే ఎవ్వడైనా ఆటోమాటిక్ గా చేస్తాడు అన్నాడు నవ్వుతూ. నేను వాడి పెదాలను చప్పరించాను.


వాడి పైన నగ్నం అలా పడుకుని అడిగా..నేనతే నికిస్తామా అన్నాను నేను. చచ్చేంత అన్నాడు కొంచెం కుడా ఆలోచించ కుండా. ఇద్దరం అలా అలా నుద్దులు పెట్టుకుంటూ ఉంటె..వాడు మెల్లిగా కిందనుండి మొడ్దని నా పూకు దెగ్గరికి తెచాడు. నేను కిందకి దిగి వెల్లకిలా పడుకుని నా కాలాను విడదీసి..రా అన్నాను. వాడు తన మొడ్దని నా పూకు దెగ్గరికి తేగానే దాని పట్టుకుని ముందు చేర్మాన్ని వెనక్కు లాగాను. ఎర్రని కండ భయటకు వచ్చింది. దాన్ని తాక గానే ..వాడు వెనక్కి జరిగాడు. ఎం కాదు లే..ఇలాగే గుచు అన్నాను నేను. అలాగే దాన్ని నా పూకు పెదాలను తాకగానే వాడి కి అదో రాఖం స్పందన కలిగింది. నేను నా వ్రేళ్ళతో పూకు పెదాలను తెరిచి వాడి మొడ్దని ఇంకో చేత్తో పట్టుకుని లాగి పూకు లో పెట్టాను. ఆహ్..అంటూ అరిచాడు..వాడి పూర్వ చేమం మొత్తం కిందకి పోయింది. డెంగు కసిగా డెంగు అన్నాను నేను. వాడు ఆ నొప్పితో నే..లోనికి గుచాడు. నా పూకు గోడలు పెదాలు వాడి మొడ్దని కొద్ది కొద్దిగా లోనికి అనుమతి ఇస్తూ మొడ్దని పుకులో బిగిస్తున్నాయి. దాన్ని వాడు అటో ఇటూ కదిలిస్తూ కొద్ది కొద్దిగా కుమ్ముతూ దిన్చుతున్నాడు లోనికి లోనికి.


నా మొగుడు ఇప్పటి వరకు వెళ్ళని లోతులంకి వాడు తన మొడ్దని దిమ్పుతున్నాడు. నా పూకు కుడా వాడి మొడ్దని బిగిస్తున్నాయి. అయినా వాడు భలం గా వాడి మొడ్దని మొత్తం దిన్చేసాడు. ఇప్పుడు మొదలి పెట్టాడు వేగం గా దేన్గడం. వాడి మోద్దకి ఉన్న ఒత్తలు నా పూకు కి తగులుతున్నాయి. వేగం పెంచాడు. నేను మల్లి అరుస్తున్నన్ను..వాడు అరుస్తున్నాడు. మా అరుపులు , కేకలు , ములుగుడు తో ఆ గది అంతా దద్ధరిల్లిపోతుంది. వాడికి ఇకా అయిపోతుంది అని అర్థం అవుతోంది. దెంగుడు ఆపేసాడు. గట్టిగా అరవడానికి నరాలు అన్ని బిగించాడు. నేన్ను అంతే...నా జి స్పాట్ ని మల్లి వాడు రాపిడి చేసాడు వాడి మోద్దతో. లవ తన్నుకు వచ్చింది వాడికి . నా పూకు లో అలాగే కార్చెసాడు. నా మిద మత్తుగా వాలిపోయాడు. ఇద్దరం అలాగే ఒకరి కోయ్గిలి లో ఒకరం మత్తుగా మగత గా నిద్ర పోయాము.
ఇలా రక రకాలుగా వాడు నేను ఇద్దరం ఒకరి మిద ఒకరం మోజు పెంచుకుని మరి మరి చేసుకుంటున్నాము. సంవత్సరం గడిచింది. అంత లోనే నాకు  గర్భం వచ్చింది. నాకేం అర్థం కాలేదు ఏమి చేయాలో అని. మా వారు అయితే పొంగిపోతున్నాడు..నాకు కడుపు పండింది అని. ఈ కడుపు రాము వాళ్ళ వచ్చింది అని తెలిస్తే ఎలా ఉంటాడో అని అనిపించింది. రాము కుడా చాల సంతోషించాడు. మరో 7 నెలల తరువాత నాకు ఒక మొగ బిడ్డ పుట్టాడు. మా ఆయన ఆనందానికి అన్తులు లేవు. వాడు ఆచం నా పోలికే అంటూ మురిసి పోయాడు. నిజానికి రాము , మా ఆయన ఇద్దరు అచుగుద్దినాట్టు ఒకే లా ఉంటారు. దానితో అమ్మయ్య అని ఉపిరి పిల్చుకున్నాను.
కాని  నా కొడుకు  తోద పైన ఉన్న మచ్చ  కే తెలుసు వాడి తండ్రి రాము అని.


మా సంబంధం ఇలాగే కొండసాగి నాకు ఇంకో పాప పుట్టింది. ఇంత కాలం నాకు రాముకు మాత్రమె ఈ రహస్యం తెలుసు అని అనుకునే దాని. కాని ఈ విషయం మా ఆయనకు కూడా తెలుసు అని నాకు ఈ మధ్యే తెలిసింది. అయినా నన్ను ఏమి ఎందుకు అనలేదు అంటే నేను అంటే తనకు అంత ప్రేమ. రాము వేరే పెళ్లి చేసుకోను అని తిర్మానించుకుంటే..పెళ్లి అయ్యాక కుడా నీకు కావలసి వస్తే వదిన దెగ్గరికి రా..నేనేమి అనుకోను  అన్నాడు. ఆశ్చర్య పోవడం నా వంతు అయ్యింది. నాకు అంతా తెలుసు గౌతమి. అయినా నాకు మీరంటే ఇష్టం. వెళ్ళు మన పిల్లలు. అన్నాడు.


నేను క్షమించమని మా ఆయన కాల్లప్య్న పడ్డాను. తను నవ్వుతూ నన్ను లేవదీసి, ఒరేయ్ రాము వదిన సారీ అంటోంది, పద కలిసి ఇద్దరం ఒక ఆట ఆడుదాం అన్నాడు నవ్వుతూ. తను కనుబొమ్మలు ఎగుర వేస్తూ నవ్వాడు. ఇద్దరు తోడూ దొంగలు..అంటూ నేను మా ఆయనను మెలిగ నవ్వుతూ కొట్టాను. నన్ను తను హత్తుకుని నా చేతులు పట్టుకున్నాడు. రాము వచ్చి నా కాళ్ళని పట్టుకుని నన్ను ఇద్దరు వేలాడదిస్తూ బెడ్రూం లోనికి తీసుకెళ్ళారు.


అప్పటి నుండి నా జీవితం లో ఇప్పటిదాకా మా ముగ్గురి కలాపం కొనసాగుతూనే ఉంది.

Thursday, 17 April 2014

అల్లుడి పోటు! అత్తకు తీరిన లోటు

రమాదేవి బాగా బలిసిన పార్టి, ఆమె మొగుడు ఎప్పుడు చూసినా బిజినెస్ అంటు ఊళ్ళు పట్టుకు తిరుగుతాడు. రమాదేవికి 45 యేళ్ళు పైన పడినా కత్తి లాగా కసక్కు లాగా ఉంటది. రమాదేవి కి ఒకేఒక్క కూతురు ఉమాదేవి. కూతురు పెళ్ళి ఈడుకు వచ్చినా రమాదేవి కి కామ వాంఛలు తగ్గలేదు. అప్పుడప్పుడు మూడ్ ఎక్కువ అయినప్పుడు వేల్లతో కూడ పని కానిస్తుంది. రమాదేవికి బాగ పేరు పరువు ఉన్నది కాబట్టి ఎవ్వరితో చేయించుకోవడనికి సాహసించదు. ఉమాదేవికి 23 యేళ్ళు. ఉమాదేవి కూడ తల్లికి తగ్గట్టు మంచి కసక్కు లాగా ఉంటది. డిగ్రీ పూర్తి చేసింది కాని బలిసిన వాల్లు కావడంతో ఉద్యోగం చేయనివ్వకుండా ఇంట్లోనే ఉంచింది తల్లి. ఒక్కగానొక్క కూతురు కాబట్టి మంచి అల్లుడ్ని తెచ్చి ఇల్లరికం ఉంచుదాం అని రమాదేవి ఆలోచన. అల్లుడి కోసం తెగ వెతికి ఒక కుర్రాడిని ఎంచుకున్నారు. అతని పేరు రాజా. మంచి అందగాడు, మంచి శరీరం కలవాడు. అతను కూతురి కంటే తల్లికే బాగ నచడు. పెళ్ళి బాగా ఘనంగా చేసారు. రాజా మంచి రసికుడు. ఉమాదేవికి రోజుకి కనీసం 3 సార్లు పోటు వేయకుండ నిద్రపోడు. అల్లుడు జిం బాడితో ఇంట్లొ చొక్కా లేకుందా తిరిగినప్పుడు ఆ కండలు చూసి రమాదేవికి పిచ్చి ఎక్కిపోయేది. రమాదేవికి ఆ శరీర దారుఢ్యం చూసి గిలగిలా కొట్టుకుని వేల్లతో వాయించుకునేది. ఇలాంటి వాడితో ఎప్పటికైనా కసి తీరా పోటు వేయించుకోవాలని ఆశ పుట్టింది రమాదేవికి. ఒకరోజు రమాదేవికి వింత ఆలోచన కలిగింది. అసలు వీడు నా కూతురిని ఎలా సుఖపెడతడో చూడాలి అని. ఆ రోజు రాత్రి కూతురు అల్లుడు తిన్నాక రమాదేవికి గుడ్నైట్ చెప్పి గదిలోకి వెళ్ళారు. రమాదేవి కొద్దిగసేపు తరువాత తలుపులు అన్ని గడియ వేసుకుని అమ్మాయి గది దగ్గరకు వెళ్ళింది. అదృష్టం ఏమిటంటే అమ్మాయి గది తలుపు గడియ పెట్టుకోలేదు. లోపల ఏం జరుగుతుందో కనిపిస్తా ఉంది. రమాదేవికి ఆనందం కలిగింది. లోపల బెడ్ లైట్ వెలుగులో అల్లుడు అమ్మాయి సళ్ళు పిసుకుతా ఉన్నాడు. అమ్మాయి సుఖంతొ హా..... ఆహా..... హా.... ఉమ్మ్.... హ..... అంటూ అలాగే పిసకరా అంటూ మూలుగుతుంది. అల్లుడు పైకి లేచి పాంట్ విప్పాడు. వాడి పొదవాటి మొడ్డని చూసి అత్తకి షాక్ కొట్టినట్లు అయ్యింది. "బాబోయ్!! ఇంత లావు పొడుగు ఉన్న మొడ్డ నా....." అంటూ నోరు వెళ్ళబెట్టింది. వాడు అలా మొడ్డ చూపగానే అమ్మాయికి మూడు పెరిగి వాడిది నోట్లోకి తోసుకుంది. వాడి మొడ్డ సగం కూడ అమ్మాయి నోట్లో పట్టలేదు. వాడు ఆ... ఆ... హా... అంటూ అమ్మాయి తల చెతులతో పట్టుకుని నోట్లోకి మొడ్డని కుక్కుతున్నాడు. అమ్మాయి ఉం... ఉం... అంటూ మూల్గుతూ చీకుతా ఉంటే అమ్మాయి నోటి నుండి సొల్లు కారతా ఉంది. ఇది అంతా చూస్తున్న రమ్మదేవికి పూకు కుతకుతలాడత ఉంది. రమాదేవి కుడి చెయ్యి పూకు దగ్గర, ఎడమ చెయ్యి సళ్ళ పైన వేసి పిసుక్కుంటా ఉంది. అల్లుడు స్పీడుగా తోస్తున్నాడు. ఆ స్పీడుకు అమ్మాయి మొఖం ఎర్రగా కందిపోయింది. తరువాత అమ్మాయి మూడు ఆపుకోలేక నోట్లో నుంచి మొడ్డని తీసి మంచం పైన వాలి కాళ్ళు రెండూ వెడల్పుగా చాపి "ఇక దెంగరా నా రాజా" అని మూల్గింది. అలా అనడం ఆలస్యం అల్లుడు అమ్మాయి పూకు ఒక చేత్తో వెడల్పు చేసి ఇంకో చేత్తో అమ్మాయి సళ్ళు నొక్కుతూ ఒక తోపు తోసాడు ఆ లావు మొడ్డని. అమ్మాయి గట్టిగా సుఖంతో ఆ..... అని అరిచింది. అల్లుడు పోటు వేస్తా ఉన్నాడు. అమ్మాయి "ఆ... హ... నెమ్మదిగారా,... అహ్హ్.... హా... ఆ.." అని అరుస్తుంది. అది చూస్తున్న అత్త నోట్లో నుండి సొంగ, పూకు నుండి రసం కారతా ఉంది. 45లో ఉన్నా 20 లోని కన్నెపిల్లలాగా కోరికతో పూకుని అక్కడే నైటి లేపి పూకులో వేళ్ళు పెట్టి కెలుకుతుంది. అమ్మాయి అరుస్తుంది. అల్లుడు పోట్లు వేస్తూనే ఉన్నాడు. అత్త మనసులో "అబ్బా దేవుడా! ఏమి దెంగుతున్నాడు నా అల్లుడు" అని అనుకుంటంది. ఆ తరువాత అల్లుడు అమ్మాయిని "గుద్దలో దెంగనా" అని అడిగాడు. అమ్మాయి భయంతో "వద్దు ప్లీజ్" అని అంది. ఇక అల్లుడు నిరాసతో మళ్ళీ అమ్మాయి పూకులో పెట్టి దెంగాడు. బాగా స్పీడు పెంచాడు. అమ్మయికి ఫుల్గా కారిపోయి అరుస్తా ఉంది "చాలు చాలు" అంటూ. అల్లుడు అమ్మాయి తో నాకు అయిపోతాంది తాగుతావా అని అడిగాడు. "చీ వద్దు" అంది. అల్లుడు ఇక అక్కడే కార్చేసాడు. ఇక్కడ రమాదేవికి కుడ బాగా కారింది. ఇదంతా చూసిన రమాదేవికి అల్లుడి పైన ఆశ బాగా పెరిగింది. సెక్స్ లో అల్లుడి ఇష్టాలు కూడ అర్దం అయ్యాయి. అల్లుడికి గుద్దలో దెంగడం ఇష్టమని, రసం తాగితే ఇష్టమని.... ఇక రమాదేవి అల్లుడుని ఎలా లొంగదీస్తుందో తరువాత భాగంలో చూద్దాం. మిత్రులార ఈ కథ చదివినందుకు ధన్యవాదములు. మీ అభిప్రాయాలు నాకు తెలుపగలరు.... ఇట్లు, మీ డేనియెల్. daniyelbro@gmail.com

అక్క నేర్పిన పాఠం

  అందరికీ నమస్కారం, ఇన్సెస్ట్ ప్రియులకు ప్రత్యేక నమస్కారం. అసలు ఇన్సెస్ట్ తప్పు అని చాలామంది అంటుంటారు, కాని సృస్టి ఆరంభం ఇన్సెస్ట్ తోనే జరిగింది. ఇన్సెస్త్ కొంతమందికి నచ్చుతుంది, కొంతమందికి నచ్చదు. ఎవరి అభిప్రాయాలు వారివి. ఇన్సెస్ట్ నచ్చనివారు కధని చదవకంది. ఇన్సెస్ట్ నచ్చినవారు మాత్రమే చదవి ఆనందించండి. తప్పులు ఏమైనా ఉంటే క్షమించండి, ఎందుకంటే ఇదే నా మొట్ట మొదటి కధ. ఇది నిజంగా జరిగిన కధ. కధని నేను ఇప్పటిదాక చెప్పడనికి భయపడ్డాను. కాని చాలా కధలు చదివి కొద్దిగ ధైర్యం తెచ్చుకుని రాస్తున్నాను.
ఇంతకీ నా గురుంచి చెప్పలేదు కదూ, నా వయసు 24 దానియెల్ నా పేరు. మా ఇంట్లో అమ్మ, నాన్న, అక్క, నేను ఉంటాం. నాన్న బిజినెస్, అమ్మ హౌస్ వైఫ్, అక్క 27 వయసు పెళ్ళి అయ్యింది. ఇది అక్కకి పెళ్ళి కాకముందు జరిగింది. అప్పుడు అక్కకి 17 , నాకు 14. నాకు సెక్స్ గురుంచి పెద్దగా తెలియదు కూడా అప్పుడు. అక్కతొ నేను చాల సరదగా ఉండేవాడిని. అక్క పైన నాకు ఎలాంటి సెక్స్ ఫీలింగ్స్ కలిగేవికావు. మా  ఇల్లు చాలా చిన్నది. మా అక్క నేను ఒకే బెడ్ పైన పడుకునేవాల్లం. మా అమ్మ నాన్న ఒక బెడ్ పైన పడుకునేవారు. రెండు మంచాలు పక్క పక్కనే ఉండేవి.
ఒక రోజు రాత్రి ఎప్పటిలాగే అక్క నేను పక్క పక్కనే పడుకున్నాము. నేను నిద్రలోకి జారిపొయాను. నేను నిద్రలో ఉండగా ఎవరో నా చెయ్యి పట్టుకున్నట్టు అనిపిస్తుంది. రూములో అంత చీకటిగా ఉంది. నేను మెల్లిగా తెరుకున్నాను. నిశ్శబ్దంగా ఏమి జరుగుతుందో అని గమనిస్తున్నాను. నా చెయ్యి పట్టుకుని మెత్తటి బంతి పైన పెట్టి పిసుక్కుంటున్న ఫీల్ కలుగుతుంది. అది మా అక్క తన చిన్న సళ్ళ పైన నా చెయ్యి పెట్టి (డ్రెస్ పైన) పిసుకుంటంది. నాకు ఏమి అర్దం కావట్లేదు. కానీ నాకు చాలా త్రిల్ గా ఉంది. మా అలా తన మెత్తటి సళ్ళు పిసుకుతుంటే.
కొద్దిగసేపు అలా ఒక బంతి పిసుక్కున్నకా రెండో సన్ను పైన మార్చి పిసుక్కుంది నా లంజ అక్క. మా అక్క తన రెండో చెయ్యి దాని నైట్ పాంట్లో పెట్టుకుని ఏదో చేస్తుంది. నాకు అర్దం కాలేదు. నేను అలాగే నిద్రలో ఉన్నట్టు నటిస్తూ గమనిస్తున్నా. చాలా సేపు అంతా చేసాక అది నా చెయ్యి పక్కన పెట్టి బయటికి వెళ్లింది. మా ఇంట్లో బాత్రూం బయట ఇంటి వెనక ఉంటది. అది వెళ్ళి బాత్రూం లైట్ వేసుకుని బాత్రూం డోరు వేసుకున్నాక నేను మెళ్లిగా లేచి వెళ్లాను. బాత్రూం  బాత్రూం డోరుకి చిన్న చిన్న బొక్కలు ఉన్నాయి. అలా బొక్కలో నుంచి  తొంగి చూసాను. మా అక్క బక్కెట్ తిరగవేసి దాని పైన కూర్చుని నైట్ పాంట్ విప్పి ఫింగరింగ్ చేస్తుంది. రెండు కళ్ళు మూసుకుని రెండు వేళ్ళు పూకులో పెట్టుకుని గుచ్చుకుంటూ మెళ్ళిగా నోటితో స్స్ స్స్!! స్ స్ హా హా!!! ఉమ్మ్ హా స్స్ స్ అనే శబ్ధం చేస్తుంది. సంఘటన చూసి నాకు చాలా త్రిల్ గా అనిపించింది. నా చిన్న మొడ్డ లేచింది. నా చెయ్యి నాకు తెలియకుండానే నా మొడ్డ పైన పడింది. నేను నా మొడ్డని పిసకడం మొదలుపెట్టాను. సొంత అక్క అలా సొంత తమ్ముడి ముందు పూకు చాపి విరహంతో రగిలిపోతు స్స్ స్స్ స్స్ అని శబ్ధం చేస్తుంటే హా హా నాకు చాలా త్రిల్ అనిపించింది . నేను నా లంజ అక్క పూకు సెగలు ఎంజాయ్ చేస్తూ నా మొడ్డని కొట్టుకుంటున్నానాకు కారింది దాని కన్న ముందే. నాది అయ్యాక అలానే చుస్తూ ఉన్నను ఇంక అది ఫింగరింగ్ చేస్తానే   ఉంది.కొద్దిగ సేపటికి వేగం పెంచింది కొట్టుకోవడం, పళ్ళు బిగించింది, కంటి రెప్పలు ఇంకా గట్టిగ మూతలు పడ్డాయి. వేళ్ళు రెండూ పుకులో గట్టిగా తోస్తుంది. దాని మూల్గులు కొద్దిగ ఎక్కువ అయ్యాయి హా హా హా స్స్ స్స్ ! అంటు.. అది అంత చూసి నా మొడ్డ మళ్ళి లేచిందికొద్దిగసేపటికి హా హా అంటూ మెళ్ళిగా స్లో అయింది. దాని సుఖం దాని మొఖంలో కనిపిస్తా ఉంది. అది చాలా ఎంజాయ్ చేసిందిదాని పూకు నుంది కొద్దిగ  ద్రవం కారింది. అది హాయి చెందిన ఫీల్ తో కళ్ళు తెరిచింది. నాకు భయం వేసి వెంటనే వచ్చి పడుకున్నా. కొద్దిగసేపటికి అది వచ్చి నా పక్కన నిద్ర పోయింది.
   ఫ్రెండ్స్ సంఘటన తర్వాత నా జీవితం లో చాలా మార్పులు వచ్చాయి. ఒక 5 ఏల్లు నా లంజ అక్క పూకు ద్యానం లొనే ఉన్నాను. నేను ఇంకా చాలా చెప్పడానికి ఉంది. అన్ని సంఘటనలు నా అక్కతో మీకు వివరిస్తాను. ఇది అంత ఒక్కసారి చెప్పాలంటే కష్టం. నెక్స్ట్ పార్ట్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం.. ఫ్రెండ్స్  నా కధ మీకు నచ్చినా నచ్చకపొయినా నాకు మీ అభిప్రాయాలు తెలపండి. మీ అభిప్రాయాలు, సలహాలు బట్టి నా కధని అందంగా చేస్తాను. నా కధలో ఏమైన ప్రశ్నలు ఉన్న నన్ను అడిగ తెలుసుకోండి. ఎల్లప్పుడు నా మైల్ ద్వారా మీకు సమాధానం ఇస్తాను. NA MAIL ID : daniyelbro@gmail.com